มหาราชแขวงนครใหญ่ หลากหลายวัฒนธรรม ลุ่มน้ำสามสาย แหล่งขายพริกมัน จักสานไม้ไผ่ ตำหนักไทยเจ้าปลุก

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2554

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช ได้จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปากคลองฯ ตำบลหัวไฝ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2554

วันที่ 13 ตุลาคม 2554 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราชได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2554 ณ วัดประดู่ตะบอง ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 62 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมใบความรู้ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2554

วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช ได้จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2554 ณ. สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 54 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้ กิจกรรมสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี , กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ , กิจกรรมอ่านหนังสือในดวงใจถวายสมเด็จพระเทพฯ

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2554วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช ร่วมจัดโครงการ กศน.ตำบลพิตเพียน รักการอ่าน ณ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจฯ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราชได้จัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี กิจกรรมอ่านได้ตอบดี ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการห้องสมุดรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช โครงการห้องสมุดรักการอ่าน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ. ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๑๘๘ คน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน , นักศึกษา และประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน และเพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช

โครงการรักการอ่าน ๒๕๕๓ “สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกคิด”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช จัดโครงการรักการอ่าน ๒๕๕๓ “สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกคิด” ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๔๖๗ คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน , นักศึกษา กศน. และประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน และเพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช


วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรม “รู้เท่าทัน ICT : นวัตกรรมชีวิตดิจิตอล”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรม "รู้เท่าทัน ICT : นวัตกรรมชีวิตดิจิตอล"
ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ ณ. ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖ คน ได้เรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง รู้จักใช้เข้าใจ Computer , ตัวเลขแสนสนุกด้วย Microsoft Excel , Microsoft Word ง่ายนิดเดียว , ท่องโลก Internet ผ่าน Google , ส่งจดหมายทันใจเมื่อใช้ E-mail